دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری
هشتگ‌های مهم: #شیراز #قادری #دانشگاه
 1. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  بی تفاوتی نسبت به انتخابات آینده، واکنشی مناسب نسبت به دلخوری های قبلی نیست.

 2. جعفر قادری دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز مطرح کرد

  هیات امنا و برنامه ریزان مساجد و دانشگاهها به اجرای سیاستهای رهبری در مورد انتخابات کمک کنند.

 3. جعفر قادری نماینده ادوار مجلس در یادداشتی مطرح کرد

  چرا در تصمیم بنزینی، علاوه بر دولت، اشکال متوجه مجلس هم هست؟

 4. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چه مجلسی می تواند در راس امور باشد؟

 5. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چرا در سال گذشته قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافت؟

 6. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مسئولیت اداری و نمایندگی با سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی شخصی سازگار نیست

 7. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مسئولین و نمایندگان بجای خیریه داری به خیریه ها کمک کنند

 8. توسط جعفر قادری عنوان شد

  اشخاص حقیقی و حقوقی با چه انگیزه ای به کاندیداها کمک مالی می کنند؟

 9. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  عمل به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، می تواند یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند

 10. توسط جعفر قادری عنوان شد

  بجای تزریق یاس و نومیدی و یا استفاده از پول و پارتی باید با زور پیگیری اداری، به حل مشکل سیستم اداری کمک کنیم!

 11. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  تا چه اندازه می توان به قول و تعهد یک کاندیدا اعتماد کرد؟

 12. توسط جعفر قادری مطرح شد

  توصیه هایی دوستانه به مهندس فتاح

 13. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چرا باید خبرنگار را تکریم کرد؟

 14. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چگونه به افزایش منابع مالی راه آهن کمک شد؟

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها