دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

جعفر قادری نماینده ادوار مجلس هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی مطرح کرد

شکل گیری و تاسیس منطقه ویژه فناوریهای نفت، گاز و پتروشیمی در شیراز از ضروریات توسعه فارس است

کد خبر : ۵۱۴۳ تاریخ انتشار: ۰۶:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
شکل گیری و تاسیس منطقه ویژه فناوریهای نفت، گاز و پتروشیمی در شیراز از ضروریات توسعه فارس است

شرکت ملی گاز در مطالعات مکانیابی خود از میان چند نقطه کشور، شیراز را به عنوان بهترین نقطه برای استقرار منطقه ویژه فناوریهای گاز تشخیص داده است. این عنوان که به منطقه ویژه فناوریهای نفت، گاز و پتروشیمی قابل تعمیم و ارتقاء است، توانمندی مناسبی برای توسعه شیراز و فارس و نیز توسعه فناوریها در این حوزه ایجاد میکند. این عنوان چه در قالب مناطق ویژه اقتصادی و یا در قالبهای دارای مجوز تحت پوشش وزارت علوم (پارکهای علم و فناوری، شهرکهای علم و فناوری و مناطق علم و فناوری) و یا سایر قالبها، قابل تعریف باشد، در شیراز قابل استقرار است. اگر در استان از این فرصتی که شرکت ملی گاز برای شیراز فراهم کرده است بدرستی استفاده شود یک مزیت به سایر مزایای رقابتی فارس نسبت به استانهای مشابه اضافه خواهد شد.

اگر بنا باشد محلی برای توسعه فناوریهای مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی در نظر گرفته شود و در آنجا دانش و فناوریهای این حوزه بومی سازی شده و به کمک متخصصین این رشته ها توسعه یابد، چه جایی بهتر و مناسبتر از شیراز وجود دارد؟ اگر مزیت نسبی کشور ما در نفت، گاز و پتروشیمی است چرا نباید در این حوزه ها فناوریها بومی شده و به دست متخصصین بومی توسعه پیدا کند؟ کشور باید از این مزیت نسبی در جهت ارتقاء مرزهای دانش در این حوزه ها استفاده کند. اگر این امکان بدست صاحبان فکر و اندیشه در فارس اجرایی شود مطالبه ای بحق و قابل انتظار است.

از نظر مکانی هم اگر بنا باشد این منطقه در جایی مستقر شود بهترین نقطه برای استقرار آن شیراز است. شیراز در عین حالیکه یک قطب دانشگاهی است به عنوان مرکز استان فارس، در بین استانهای نفت خیز و گاز خیز نقطه تمرکز این فعالیتها است. برخی استانها فقط نفت دارند، برخی فقط گاز دارند، برخی اگر نفت و یا گاز دارند مرجعیت علمی و دانشگاهی ندارند. فارس هم نفت و هم گاز دارد و هم در بین استانهای نفت خیز و گاز خیز قرارگرفته و هم داری مرجعیت علمی و فناوری در این حوزه است. شرایط آب و هوایی شیراز بگونه ای است که امکان جذب متخصص، مخترع، مبتکر و نوآور را دارد و میتواند به عنوان کانون توسعه فناوریهای مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی شناخته شده و عمل کند. ایجاد و توسعه فناوریهای نفت، گاز و پتروشیمی ظرفیتی نیست که صرفا با سرمایه گذاری دولت در یک استان امکانپذیر گردد. وجود زمینه در آن استان و سرمایه گذاری دولت میتواند مکمل همدیگر باشد. استقرار اولین هاب پتروشیمی کشور در عسلویه و در همجواری با فارس و شیراز و برنامه دولت برای استقرار هاب سوم پتروشیمی کشور در پارسیان در همجواری با فارس و شیراز و نیز واحدهای پتروشیمی مستقرشده و یا برنامه ریزی شده برای استقرار در فارس و نیز سرمایه گذاری وسیع انجام شده در نفت و گاز استان فارس و استانهای همجوار، ظرفیتهایی است که نمی توان براحتی از آنها برای استقرار این منطقه چشم پوشی کرد.

اگر در استقرار صنایع سنگین مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در شیراز محدودیت وجود دارد، در زمینه توسعه فناوریهای این حوزه ظرفیتها بسیار بالاست. لذا پیگیری جهت استقرار این ظرفیت باید در دستور کار نمایندگان و مسئولین استان قرار گرفته و توسط نمایندگان شیراز بصورت جدی دنبال شود.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای مشارکت در اجرایی شدن این ظرفیت، نیازمند پیگیری و ارتباط مستمر مسئولین استانی با مسئولین ملی و نیز بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی است.

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها