دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس:

چرا کارها و اقدامات رئیسی مورد توجه قرار گرفته است؟

کد خبر : ۵۰۰۲ تاریخ انتشار: ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

این روزها اقدامات آقای رئیسی در جامعه مورد توجه قرار گرفته و بارقه امیدی در بین مردم ایجاد کرده است. مگر رئیسی چه کار خارق العاده ای انجام داده است؟ آیا ایشان در قوه قضائیه اتوبوسی نیرو وارد کرده است؟ آیا بودجه‌های زیادی از دولت گرفته و به این قوه تزریق کرده است؟ مگر ایشان اختیارات ویژه ای از رهبری و یا مجلس گرفته است؟...

چرا کارها و اقدامات رئیسی مورد توجه قرار گرفته است؟

اگر اندکی دقت کنیم متوجه می‌شویم که هیچکدام از این موارد در قوه قضائیه اتفاق نیفتاده است. پس چه اتفاق خاصی رخ داده که کارها و اقدامات ایشان زبان‌زد خاص و عام و موافق و مخالف شده است؟

آیت الله رئیسی در طول مدت کوتاه مسئولیت خود نشان داد که برای اصلاح امور کشور، منابع ارزی و ریالی، سرمایه و ارز تعیین کننده نیست. ایشان نشان داد که اصلاح ساختاری، نیازمند ورود اتوبوسی نیرو نیست. وی نشان داد که انجام کارهای بزرگ نیاز به اختیارات جدید ندارد و با همین اختیارات هم می‌توان در یک قوه انقلاب کرد.

رئیسی نشان داد آنچه اثرگذار است تغییر نگاه از یک نگاه کاملا منفعلانه به یک نگاه فعالانه است. یک قوه را نمی‌توان با نگاه سنتی و تسلیم گرایانه اداره کرد. ایشان نشان داد که قوه قضائیه با یک نگاه و تفکر انقلابی، یک سد و ترمز برای تولید نیست، بلکه رئیس قوه می‌تواند با ارتباط بلاواسطه با بخش‌های تولیدی به تولیدکننده کمک کند.

ایشان نشان داد که با برخورد غیرتبعیضی با فساد و مفسد اعم از مفسدان درون و بیرون از قوه قضاییه، می‌توان به خشکاندن ریشه فساد کمک کرد. درست است که برخورد با علت موثرتر از برخورد با معلول است ولی برخورد با معلول هم می‌تواند انگیزه‌های فساد را از بین ببرد.

ابراهیم رئیسی ثابت کرد که بیش از آنکه ادعاهای مسئولین اعتمادساز باشد، عملکرد آنها ایجادکننده اعتماد است. عملکرد او نشان داد که مشکل ما خلا قانون نیست، اگر مسئولین بخواهند همین قوانین موجود را می‌توانند بنفع مردم تفسیر کنند. ایشان نشان داد که اگرچه در صدور احکام قضائی دقت لازم است، ولی سرعت هم ضرورت دارد.

رئیسی با حضور سرزده خود به واحدهای تحت پوشش، فضای ناامنی را برای اهمال کنندگان اداری و کانالیزه کنندگان اطلاعات مدیران، بوجود آورد. ایشان و همکاران خود با حضور بی‌تکلف در بین مردم و تکریم ارباب رجوع نشان دادند که فلسفه وجودی مسئولین، ریاست و آقایی بر مردم نیست بلکه خدمتگذاری به مردم است.

نگاه محوری ایشان به شوراهای حل اختلاف و تخصصی شدن آنها نشان داد که وی بنا دارد از ظرفیت مردم بخوبی استفاده کند. ایشان با ورودش به مسئولیت نه تنها دیواری نکشید، بلکه با سفرهای استانی خود دیوار بین مرکز و استان‌ها را از بین برد. اگر در جایی دیوار کشید، بجای اینکه بین دختر و پسر دیوار بکشد بین مفسدان و بیت المال دیوار کشید.

خلاصه اینکه رئیسی نشان داد که اگر همین نگاه‌ها، تفکرات و عملکردهای انقلابی در قوای مجریه و مقننه هم حاکم شود در کشور مشکلی نخواهیم داشت. تجربه انتصاب رئیسی نشان داد که اگر افراد متخصص و آشنا به هر بخش نظارتی، تقنینی و اجرایی با نگاه و تفکر انقلابی، مردمی و نگاه به درون، عهده دار مسئولیت شوند، کارها سامان می‌گیرد.

اگر در کشور فساد و تبعیض ریشه کن شود، فقر هم از بین خواهد رفت. اگر رانتها در کشور از بین برود، فعالیت‌های سالم اقتصادی رشد می‌کند. اگر سرمایه اجتماعی کشور که همان اعتماد مردم به حاکمیت است تقویت شود، هم فشارهای خارجی کم خواهد شد و هم از منابع و امکانات داخلی به شکل موثرتری استفاده می شود. مشکل ما تحریم و ارتباط با خارج نیست، مشکل در عدم باور به ظرفیت‌های داخلی است.

منبع: الف | نویسنده: دکتر جعفر قادری

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها