دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

جعفر قادری نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در خبرگزاری فارس در تاریخ 6 آبان 98مطرح کرد

ملاک‌های انتخاب نمایندگان مجلس- ۳

کد خبر : ۵۱۵۰ تاریخ انتشار: ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

هرچند تا ۲ اسفند زمان زیادی باقیمانده ولی برای شناخت مردم از افرادی که می‌خواهند به عنوان نماینده آنها عهده‌دار قانونگذاری و پیگیری امور آنها باشند فرصت کافی وجود ندارد و بیشتر شناخت‌ها سطحی است....

ملاک‌های انتخاب نمایندگان مجلس- ۳

در این یادداشت به موارد دیگری از این ملاک ها اشاره می شود

۶- صداقت و امانت داری

اگرچه صداقت و درستکاری لازمه کار هر مدیر و مسئول است متصف بودن به این صفت برای یک نماینده مجلس ضرورت بیشتری دارد. مردم با انتخاب وکیل به ایشان اختیار داده اند تا به نمایندگی از آنها در موافقت و یا مخالفت با طرح ها و لوایح صبحت کند،‌ در ایفای نقش نظارتی خود بر عملکرد سایر قوا نظارت داشته باشد و پی گیری امور اجرایی حوزه انتخابیه آن ها باشد.

برخورداری از صداقت به مردم اطمینان خواهد داد که نماینده آنها امانت دار خوبی برای مردم خواهد بود و در تأمین خواسته های آنها از سر صدق و صداقت وارد خواهد شد. در برخی از موارد دفاع از طرح و لایحه ای و یا مخالفت با آن ممکن است برای نماینده در جامعه و یا حوزه انتخابیه تنش ها و حساسیت هایی ایجاد کند و بر له و یا علیه قشر و گروهی از افراد باشد. امانت داری و صداقت نماینده به وی حکم خواهد کرد که منافع اکثریت جامعه را بر اقلیت ترجیح داده و اگر اکثریتی ذینفع در طیف حامیان وی قرار نگیرند باز هم خود را متعهد به پی گیری خواست آنها بداند.

مردمی که در جریان انتخابات به یک فرد رأی نداده اند در صورتی که به صداقت و امانتداری نماینده ای اطمینان داشته باشند از جانب وی آسوده خاطر خواهند بود که هیچ وقت برای جلب رضایت طرفداران خود از مسیر حق و عدالت دور نخواهد شد و برای جلب آراء عده ای معدود به آن ها خیانت نخواهد کرد.

نماینده صدیق و راستگو بعد از انتخاب شدن مورد اعتماد همه افراد و جریانات قرار می گیرد و در ایجاد وحدت و همدلی بین مردم در حوزه انتخابیه موفق خواهد شد. اگر نماینده بتواند با جلب اعتماد مردم چنین جوی را در جامعه ایجاد کند اصطکاک ها و تنش های جناحی و قومی و قبیله ای، جای خود را به صفا و صمیمیت و همراهی خواهد داد. یک نماینده مجلس در دوران چهار ساله نمایندگی بیش از هر کسی به یک جو آرام و فارغ از تنش های سیاسی و اجتماعی نیاز دارد. اگر جو حوزه انتخابیه نا آرام و ملتهب باشد زمان ها چون صاعقه می گذرد و برای نماینده و مردم حوزه انتخابیه چیزی جز افسوس و ندامت باقی نخواهد ماند.

مسئولین اجرایی در برخورد با یک نماینده صادق و امین به خود جرأت سیاسی کاری و لوث کردن خواسته ها و نیازهای مردمی را نخواهند داد. مسئول اجرایی با شناخت از نماینده درخواهد یافت که باید با نقطه نظرات و درخواست های وی جدی برخورد کند و این نماینده را نمی توان در لوپ وعده وعیدهای اداری گرفتار کرد. نماینده صادق و امین فردی نیست که در مواجهه با خواسته های مردمی، گرفتار تعلقات حزبی و جناحی شده و چون مسئول اجرایی هم حزبی و یا هم طیف سیاسی وی است به راحتی از کنار بی توجهی وی به مطالبات مردم بگذرد.

مردم برای نماینده غیر صادق حسابی در تحلیل ها و وعده و وعیدهای وی باز نخواهند کرد. این چنین نمایندگانی قدرت موج آفرینی و یا مهار موج ها را نخواهند داشت. اگر بپذیریم که بخش عمده ای از اتفاقات یک حوزه انتخابیه باید توسط خود مردم و با هدایت و همراهی نماینده و مسئولین کلان آن حوزه انتخابیه انجام شود. نماینده باید بتواند اعتماد مردم را جلب کند تا راهنمایی ها و توصیه های وی مقبول مردم و سرمایه گذاران در بخش خصوصی واقع شود.

نماینده امین و صادق هیچوقت مورد حمله جناح ها و جریان های سیاسی قرار نمی گیرد و در جامعه چهره ای مخدوش ندارد. چنین نمایندگانی در شرایط تصمیم گیری و در مواقع حساس چه در مجلس و چه در جاها و شرایط دیگر به عنوان قاضی و مصلح مورد توجه افراد و جریانات سیاسی قرار می گیرند. کسی که به صداقت شهرت یافته است قطعاً از احساسات بدور بوده و به خودش اجازه نمی دهد تا پیش از آنکه به مطلبی اندیشه کند و یا موضوعی برایش قطعی نشده به قضاوت بپردازد و دیگران را متهم به موضوعی کند. بر همین اساس همیشه موضع گیری های چنین نمایندگانی برای جناح ها و جریانات سیاسی حجت است.

صداقت و امانتداری سرمایه ای است که براحتی به دست نمی آید و حاصل سال ها دقت و مراقبت در زندگی شخصی و اجتماعی است. افرادی که در جایگاه های پایین سیاسی و مدیریتی رعایت امانتداری کرده و از این موقعیت ها برای پر کردن جیب خود، فامیل و جریانات سیاسی استفاده نکرده باشند، در دوران نمایندگی نیز با فرصت های فراوان تخصیصی اینچنین برخورد خواهند کرد. افراد ریشه دار که برای جایگاه کاری،‌ سیاسی و فامیلی خود اهمیت قائل هستند بخود اجازه سوء استفاده از فرصت ها را نخواهند داد. اگر فرد بر این اعتقاد باشد که صداقت و امانتداری و شناخته شدن به این صفت، بزرگترین سرمایه ای است که جای هر گونه سرمایه مادی را پر خواهد کرد به فکر ثروت اندوزی و سوء استفاده از فرصت های مادی دوران نمایندگی نخواهد افتاد.

بارها به این فکر افتاده ام که مگر در نمایندگی چه چیزی وجود دارد که بسیاری از افراد حاضرند برای آن سر و دست بشکنند و برای نشستن بر کرسی های زیتونی مجلس مخارج میلیاردی داشته باشد. اگر هدف رضای خدا و کمک به مردم است که تحصیل این رضایت در جاهای دیگر نیز قابل حصول است. اگر بنا باشد که فرد به حقوق نمایندگی اکتفا کند و امانت دار خوبی باشد، چگونه می تواند هزینه های میلیاردی انجام شده در دوران تبلیغات را جبران کند. آیا تا به حال به این فکر افتاده ایم که این هزینه های میلیاردی چه از اموال شخصی و چه از کمک دیگران باشد است و اگر این هزینه ها از کمک دیگران باشد نوعی وامداری به کمک کنندگان و خلاف امانتداری مردم است. کسی که خود را وامدار دیگران کند نمی تواند به تعهدات مردمی پایبند باشد و قطعاً در اظهار نظرها و پی گیری های بعدی استقلال رأی و نظر خود را از دست خواهد داد.

اتکاء به حمایت های مالی افراد سرمایه دار اگرچه در کشورهای غربی امری پذیرفته شده است ولی در کشوری که به این شیوه ها اعتقادی ندارد، امری مذموم وغیر قابل قبول است. تا وقتی که شرایط کار و فعالیت در کشور رقابتی نشود و راه های کسب ثروت های نامشروع محدود نشود و شفافیت در کارها روزنه های سوء استفاده را مسدود ننماید بسیاری از حمایت های مالی نه سر از علاقه به عمران و آبادانی بلکه با هدف سوء استفاده های بعدی از جایگاه نمایندگی است. کسی که هدف خود از نمایندگی را کمک به مردم و جلب رضای خدا می داند نمی تواند چنین حمایت هایی را بپذیرد و خود را وامدار عده ای خاص کند.

در اهمیت صداقت همین بس که مولای ما علی (ع) در جریان انتخاب خلیفه سوم حاضر نشد برای بدست آوردن حکومت و زعامداری مسلمین یک کلمه دروغ بگوید و همین صداقت وی باعث شد تا خلافت به وی نرسد. اگر دروغ های مصلحت آمیز توجیهی داشت برای فردی مثل علی (ع) توجیه آن خیلی راحت تر بود.

۷- جرأت، جسارت و شجاعت

برخورداری از پشتوانه مردمی برای یک نماینده، توانی است که به وی جرأت و جسارت عرض اندام در برابر انحرافات و کج روی ها را خواهد داد. فردی که مستقیماً به وسیله رأی مردم پای به مجلس شورای اسلامی نهاده است، باید جرأت و جسارت لازم در دفاع از حقوق مردم را داشته باشد. در صورتی که به دلایل مختلف نماینده از جرأت و جسارت لازم برخوردار نباشد، مسئولین دستگاه های اجرایی و قضائی چه در مرکز و چه در حوزه انتخابیه برای وی ارزشی قائل نخواهند شد.

معمولاً کسی می تواند جرأت و جسارت داشته باشد که از هرگونه نقطه ضعف و کاستی بدور باشد. فردی که برای رأی آوردن به هر شیوه ای متوسل شده و به هر ریسمانی چنگ انداخته و خودش همه اصول اولیه و ابتدایی جوانمردی و مروت را زیر پا گذاشته است، چگونه می تواند در برخورد با تخلفات و ناهنجاری ها از در قدرت و قوت وارد شود.

گردش نخبگان و تغییر اقبال از افراد و جریانات سیاسی باعث می شود تا هر دوره ای به کام یک جریان سیاسی باشد و دوره قدرت برخی از افراد نیز تابع حاکمیت جریانات سیاسی باشند. به رغم همه این فراز و نشیب ها افراد بدون مسئله و پاکدامن در هر دوره ای چه چپ و چه راست حاکمیت داشته باشد توان و قدرت خود را داشته و برای پی گیری اهداف خود از جسارت لازم برخوردارند.

فردی که در برخورد با حوادث و جریانات از در احساسات وارد نشده و با برخوردهای منطقی و عقلی راه اعتدال را در پیش گرفته و فراتر از حب و بغض های سیاسی و جناحی وارد میدان شده است، همیشه حرکات و سکنات وی بعنوان یک شاخص مورد توجه افراد و جریانات قرار می گیرد. اینگونه افراد با در نظر گرفتن رضای خدا در همه اوضاع و احوالات موفق بوده و قطعاً مورد حمایت قرار می گیرند.

پی گیری و اقدامات بزرگ یک نماینده به بزرگی جایگاه و شأن وی وابسته است. همیشه کارهای بزرگ توسط بزرگان و کارهای کوچک و سطحی توسط افراد کوچک و کم ظرفیت دنبال می شود. افرادی می توانند داعیه بزرگی داشته باشند که در جایگاه های گذشته خود مقهور وسوسه های شیطانی افراد و جریانات سیاسی نشده و شأن و منزلت خود را با پست ها و جایگاه های حقیر دنیوی و پاداش های سطحی مادی معامله نکرده باشند.

در ادعا ممکن است مدعیان زیادی وجود داشته باشند ولی افرادی که در جایگاه ها و موقعیت های مختلف آزموده شده و از همه آزمون ها سربلند بیرون آمده باشند خیلی محدود اند.

در مواردی ممکن است موضوعات نه چندان موجهی از ناحیه بزرگان و رده های بالای مدیریتی مطرح شود. در این گونه موارد است که افراد سره از ناسره و جسور از متعلق متمایز می شود. در اینگونه موارد فرد باید خیلی به خودش اطمینان داشته باشد که بتواند با این موضوعات مخالفت نماید و در عین حال مایه تکدر خاطر و دشمنی بزرگان با خود نشود. فردی که مسئله دار باشد با کوچکترین موضعگیری بزرگان ناچار به عقب نشینی خواهد شد و تنها افراد بدون مسئله هستند که می توانند بزرگان را متوجه مشکلات ایجاد شده بنمایند.

بخش عمده ای از فعالیت های یک نماینده شرکت در کمیته های تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه است. فردی که خود باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد، نمی تواند در مورد دیگران تحقیق و تفحص کند. حضور افراد مسئله دار در کمیته های تحقیق و تفحص سبب لوث شدن این ابزار برنده و حساس مجلس در برخورد با تخلفات خواهد شد.

در جریان تدوین لایحه بودجه و تخصیص اعتبارات به پروژه ها و دستگاه های اجرایی در دولت و مجلس، وجود افراد مسئله دار و جسور باعث می شود تا کمترین اجحافی به حق و حقوق مردم یک حوزه انتخابیه نشود. دولت و کمیسیون های تخصصی همیشه برای چنین افرادی حساب باز کرده و بدون پی گیری، حق و حقوق مردم آن حوزه انتخابیه را ادا خواهند کرد.

جرأت و جسارت داشتن به مفهوم درگیر شدن در همه موضوعات و مسائل نیست، بلکه منظور برخورد جدی و قوی در موضوعات منطقی و مهم است و با تساهل و تسامع در امور عادی و جزئی مغایرتی ندارد. یک نماینده در عین حالی که باید در امور مربوط به مردم با قدرت و قوت پی گیری نماید در امور شخصی و خصوصی خودش باید با تسامع و تساهل عبور کند.

جرأت و جسارت نماینده باعث قوت دوستان و همفکران و رعب و وحشت مخالفان وی خواهد شد. در موارد زیادی دیده ایم که همین جرأت و جسارت ها و پی گیری های قوی، انجام بسیاری از امور محال را ممکن و بسیاری از امور ممکن را قطعی کرده است. جرأت یک نماینده میزان ایمان و اعتقاد خود وی به گفته های خودش را می رساند. اگر کسی به گفته خودش اعتقادی نداشته باشد نمی تواند از دیگران انتظار ایمان و اعتقاد به آن نظر را داشته باشد.

انتهای پیام

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها