دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

بی تفاوتی نسبت به انتخابات آینده، واکنشی مناسب نسبت به دلخوری های قبلی نیست.

کد خبر : ۵۱۶۵ تاریخ انتشار: ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
بی تفاوتی نسبت به انتخابات آینده، واکنشی مناسب نسبت به دلخوری های قبلی نیست.

سرخوردگی بخشی از مردم در نتیجه ناتوانی و یا خلف وعده تعدادی از نمایندگان به وعده های داده شده و یا عدم امکان حل مشکلات موکلین باعث شده تا بخشی از مردم نسبت به انتخابات آینده مسیر بی تفاوتی را دنبال کنند. این گله ها باعث شده تا عده ای به خود اجازه داده و مردم را نسبت به حضور در انتخابات آینده بی تفاوت کنند.

با ریشه یابی علل گله گذاری مردم، به این نتیجه می رسیم که این گله ها ناشی از برخی بی اعتمادی ها است. اعتماد به برخی از قول و قرارهای خارج از حدود اختیارات و دلخوش کردن به این وعده و وعیدها بدون توجه به توانایی وعده دهنده و شرایط و مقتضیات کشور مبنی بر عدم تحقق برخی از وعده ها، باعث شده تا بخشی از مردم از رای دادن و شرکت در انتخابات سرخورده و گله مند شوند.

نمایندگانی که از سر ناآگاهی و یا از روی تعمد فضایی غیر واقعی را برای مردم ترسیم کرده و با گذشت چهارسال از عمر کاری خود پاسخی برای توجیه ناتوانی خود ندارند، این سرخوردگی ها را باعث شده اند. اگرچه ممکن است بخشی از ایراد به خود مردم برگردد ولی بار عمده تقصیر، به عهده افرادی است که سوار بر موج احساسات و صداقت مردم شده و شعارهای غیر واقعی می دهند.

چه بد تجارتی است که یک فرد ادعایی را مطرح کند در حالیکه به آن باور ندارد و یا از عهده اجرای آن بر نمی آید. به تعبیر قرآن گناه این تجارت، گناه بزرگی است.

هر مدعی برای جذب رای موکلین، ممکن است هر ادعایی را مطرح کند. موکل باید مطمئن شود که نامزد به کنه ادعای خود واقف است یا خیر؟ اگر واقف است آیا اسباب و لوازم اجرای این ادعا را می شناسد؟ اگر شناخت دارد آیا توانی برای اجرای آن دارد؟ اگر من با اعتماد اضافی به نامزدها اعتماد کردم قبل از سرزنش دیگران، باید خودم را نیز مورد مواخذه قرار دهم. چراکه اگر اعتماد بیش از حد من نباشد امکانی برای سوء استفاده دیگران وجود ندارد.

مردم فهیم و آگاه ما باید توجه داشته باشند که انتخابات مجلس شورای اسلامی راه دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. چه من و شما در انتخابات شرکت داشته باشیم و یا در انتخابات شرکت نکنیم، نماینده ما انتخاب خواهد شد. اگر ما انتخاب نکنیم برایمان انتخاب می کنند. اگر ما درست انتخاب نکنیم از کجا معلوم که دیگران برای ما انتخاب خوبی داشته باشند؟ همانگونه که عدم شرکت در انتخابات دادن چک سفید امضاء به دیگران برای دخالت در سرنوشت خودمان است، رای دادن بدون شناخت و منطق هم بازی کردن با سرنوشت خودمان و دیگران است. عدم دقت در انتخاب اگر بدتر از عدم شرکت در انتخابات نباشد بهتر از آن هم نخواهد بود.

وظیفه تک تک آحاد جامعه شرکت در انتخابات، تشویق دیگران به شرکت در انتخابات و درست انتخاب کردن است. اگر این سه وظیفه را به خوبی انجام دهیم در آینده دچار سرخوردگی و تاسف نمی شویم.

خدای نکرده اگر من موکل، اختیار رای خود را به بهای اندک مادی و یا وعده بی عمل مدعی و یا به بهانه هم زبانی، هم قومیتی، همشهری، هم جناحی و ارتباط خانوادگی با یک کاندیدا، به یک فرد واگذار کنم در حقیقت، حق تعیین سرنوشت خود و جامعه را از خودم سلب به دیگری واگذار کرده ام. در اینصورت در برابر مشکلات پیش آمده نباید دیگران را مورد مواخذه و سرزنش قرار دهم.

اگر من نوعی، بیش از حد به دیگران اعتماد کردم نباید دیگران و جامعه را به باد شماتت و انتقاد بگیرم. من اگر خودم به خوبی تجزیه و تحلیل نمی کنم، نباید دیگران را متهم به انواع و اقسام اتهام ها کنم.

زمانی موکل نباید مورد شماتت قرار بگیرد که در شناخت نامزدها آنچه باید انجام می داده انجام داده باشد. اگر دقت و بررسی های لازم در شناخت نامزد انجام شده باشد ولی وکیل خلف وعده کرده باشد شماتتی متوجه موکل نخواهد بود.

پایان پیام/

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها