دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

بیوگرافی

عناوین تدریس شده کـارشناسی

کد خبر : ۵۰۳۰ تاریخ انتشار: ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

تعدادی از عناوین تدریس شده کـارشناسی توسط دکتر جعفر قادری در لیست ذیل قابل مشاهده است:

 • مبانی علم اقتصاد
 • مالیه عمومی
 • اقتصاد شهری
 • اقتصادخرد۱
 • اقتصادخرد۲
 • اقتصادکلان ۱
 • اقتصادکلان ۲
 • اقتصادبخش عمومی ۱
 • اقتصادتوسعه
 • اقتصادایران
 • مبانی اقتصاد
 • اقتصادشهری
 • اقتصادمنطقه ای
 • اقتصادحمل ونقل
 • اصول بیمه
 • اصول علم اقتصاد
 • اصول علم اقتصاد۲
 • توسعه اقتصادی
 • مالیه عمومی وخط مشی دولت ها
 • اقتصادخرد
 • بازرگانی بین المللی
 • توسعه اقتصادی وبرنامه موضوعات انتخابی دراقتصاد

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها