دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

جستجوگر تازنمای دکتر جعفر قادری

۱۳۸ مورد برای جستجوی شما یافت شد.

 1. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  بخشی از گزارش هفته اول عملکرد منتخبین شیراز در مجلس یازدهم

 2. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چرا در مجلس هشتم و نهم به توسعه واحدهای صنعتی شهرستان های فارس کمک می کردم؟

 3. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  در استان به انتخاب نمایندگانی نیاز داریم که حتی اگر بر سر اسلام و جناح دعوا داشته باشند، سر استان دعوا نداشته باشند

 4. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مسئولین با کمک به بازنگری به موقع طرح های هادی روستایی، به حل مشکلات ساخت و سازهای احداث شده در خارج از محدوده روستاها کمک کنند

 5. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چرا سردار سلیمانی بین مردم ایران و جهان اینقدر محبوبیت داشت؟

 6. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مجلس اینده برای مبارزه با فساد چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

 7. توسط جعفر قادری مطرح شد

  نقش مجلس در افزایش قیمت بنزین، کدام یک: تنبلی مجلس در سیاستگذاری، سیاست زدگی و یا مسئولیت گریزی مجلس!

 8. توسط جعفر قادری مطرح شد

  چه کمکی به توسعه وقف داشته ام؟

 9. توسط جعفر قادری مطرح شد

  نامزد باید تمام وجودش زبان و نماینده باید تمام وجودش گوش باشد

 10. توسط جعفر قادری عنوان شد

  چرا سعی داشتم در دوران نمایندگی از همه نمایشگاه های دایره در شیراز دیدن کنم؟

 11. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  اقدام مجلس نهم در سال ۹۱ برای پیشگیری از فجایع بنزینی بدتر از سال ۹۸ چه بود؟

 12. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  فرمانداری شیراز و استانداری فارس باید مشکل بخش شدن دهستان های داریون، سیاخ دارنگون و کوهمره سرخی را حل کنند