دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

جستجوگر تازنمای دکتر جعفر قادری

۱۳۸ مورد برای جستجوی شما یافت شد.

 1. توسط جعفر قادری مطرح شد

  تاسیس شهرک صنعتی تولیدات داروئی دولتی و یا غیردولتی در کنار شهر شیراز یکی از نیازهای ضروری استان فارس است

 2. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  پیشنهاد اشتغالی و سرمایه گذاری من به یکی از مسئولین نهادها چه بود؟

 3. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چرا تاسیس کنسرسیوم های نفت و گاز در استان فارس مورد توجه قرار گرفت؟

 4. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  اهم مشکلات کشور چیست و برای حل این مشکلات باید به چه کسانی دل بست؟

 5. بازدید دکتر قادری از دستاوردهای پژوهشی استان فارس

 6. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  بی تفاوتی نسبت به انتخابات آینده، واکنشی مناسب نسبت به دلخوری های قبلی نیست.

 7. جعفر قادری دانشیار اقتصاد دانشگاه شیراز مطرح کرد

  هیات امنا و برنامه ریزان مساجد و دانشگاهها به اجرای سیاستهای رهبری در مورد انتخابات کمک کنند.

 8. جعفر قادری نماینده ادوار مجلس در یادداشتی مطرح کرد

  چرا در تصمیم بنزینی، علاوه بر دولت، اشکال متوجه مجلس هم هست؟

 9. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چه مجلسی می تواند در راس امور باشد؟

 10. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چرا در سال گذشته قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافت؟

 11. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مسئولیت اداری و نمایندگی با سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی شخصی سازگار نیست

 12. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مسئولین و نمایندگان بجای خیریه داری به خیریه ها کمک کنند