دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

نتایج جستجو برای «شیراز»

۴۹ مورد برای جستجو در دسترس است.

 1. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  بخشی از گزارش هفته اول عملکرد منتخبین شیراز در مجلس یازدهم

 2. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چرا در مجلس هشتم و نهم به توسعه واحدهای صنعتی شهرستان های فارس کمک می کردم؟

 3. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  در استان به انتخاب نمایندگانی نیاز داریم که حتی اگر بر سر اسلام و جناح دعوا داشته باشند، سر استان دعوا نداشته باشند

 4. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مسئولین با کمک به بازنگری به موقع طرح های هادی روستایی، به حل مشکلات ساخت و سازهای احداث شده در خارج از محدوده روستاها کمک کنند

 5. توسط جعفر قادری عنوان شد

  چرا سعی داشتم در دوران نمایندگی از همه نمایشگاه های دایره در شیراز دیدن کنم؟

 6. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  فرمانداری شیراز و استانداری فارس باید مشکل بخش شدن دهستان های داریون، سیاخ دارنگون و کوهمره سرخی را حل کنند

 7. توسط جعفر قادری مطرح شد

  تاسیس شهرک صنعتی تولیدات داروئی دولتی و یا غیردولتی در کنار شهر شیراز یکی از نیازهای ضروری استان فارس است

 8. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چرا تاسیس کنسرسیوم های نفت و گاز در استان فارس مورد توجه قرار گرفت؟

 9. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مسئولیت اداری و نمایندگی با سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی شخصی سازگار نیست

 10. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  مسئولین و نمایندگان بجای خیریه داری به خیریه ها کمک کنند

 11. جعفر قادری نماینده ادوار مجلس هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی مطرح کرد

  شکل گیری و تاسیس منطقه ویژه فناوریهای نفت، گاز و پتروشیمی در شیراز از ضروریات توسعه فارس است

 12. در سلسله یادداشت های جعفر قادری عنوان شد

  چه برنامه هایی برای توسعه پارک علم و فناوری فارس و مناطق ویژه دانشگاهی و سلامت شیراز دنبال شد؟