دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

جعفر قادری نماینده ادوار مجلس خبر در یادداشتی مطرح کرد

چه اقداماتی برای کمک به ورزش قهرمانی و همگانی استان می توان انجام داد؟

کد خبر : ۵۱۴۵ تاریخ انتشار: ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
چه اقداماتی برای کمک به ورزش قهرمانی و همگانی استان می توان انجام داد؟

واقعیتها: ۱- ادامه فعالیت در رشته هایی ورزشی خصوصا ورزش قهرمانی بدون پشتوانه های اقتصادی امکانپذیر نیست. ۲- استان فارس از نظر استعداد ورزشی یکی از مستعدترین استانهای کشور است. ۳- اتکاء صرف به کمک بخشهای دولتی و عمومی غیر دولتی، نمی تواند حلال مشکل ورزش استان باشد. ۴- ساختار سازمانی مناسب برای اداره ورزش استان و مشارکت عمومی هواداران، بدرستی بکار گرفته نشده است. ۵- به نقش و اهمیت ورزش در کاهش آسیب های اجتماعی و هدایت احساسات جوانها به مسیرهای مناسب توجه کافی نشده است. ۶- عدم حضور استان در رقابتهای ملی در برخی از رشته ها خصوصا فوتبال در لیگ برتر، باعث سرخوردگی هواداران علاقه مند شده است. ۷- ورزش بانوان نیاز به توجه و بسترسازی بیشتر دارد. راه حل ها: ۱- ایجاد و توسعه واحد‌های بزرگ صنعتی در استان برای کمک دادن و اسپانسری ورزش استان. ۲- ساماندهی مالکیت تیم های فوتبال استانها در قالب شرکتهای تعاونی سهامی عام برای مشارکت دادن هواداران در مالکیت این تیمها. این کار باعث میشود تا ضمن حفظ انسجام در مدیریت این باشگاهها، هواداران نیز سهامدار باشگاهها شده و در منافع مادی باشگاهها شریک شوند. ۳- استفاده از ظرفیت هواداران به عنوان بزرگترین سرمایه معنوی و مادی باشگاهها که می توان از ظرفیت مالی و خرید آنها در جهت سرمایه گذاری و ایجاد واحد‌های اقتصادی وابسته به باشگاهها اقدام کرد. به عبارت دیگر با استفاده از برند باشگاهها امکان هدایت تقاضاها به سمت برخی از کالاها وجود دارد. ۴- اجازه بکارگیری بخشی از منابع عمومی به مسئولین استانی برای حمایت از ورزشهای همگانی و حرفه ای استان در قوانین. ۵- اجازه بکارگیری بخشی از مالیاتهای متعلقه به واحدهای تولیدی در جهت توسعه ورزش های مورد علاقه مسئولین واحدها از طریق اصلاح در قوانین. ۶- بکارگیری بخشی از ظرفیت نهادهای فرهنگی (مساجد و حسینیه ها) در جهت توسعه ورزش. ۷- تعیین و اطلاع رسانی نوع حمایتهای قابل انجام از ورزشکاران و سرمایه گذاران در زیرساختهای ورزشی در قوانین. ۸- بکارگیری بخشی از بودجه های درمانی برای توسعه فعالیتهای پیشگیرانه (ورزش)، باتوجه به تقدم پیشگیری بر درمان. ۹- قانونی شدن بکارگیری بخشی از عوارض الایندگی در جهت حمایت از بخش ورزش. ۱۰- حمایت از فعالیت انجمن خیرین توسعه دهنده فضاهای ورزشی، با هدف تقویت فرهنگ وقف، در جهت توسعه اماکن و فضاهای ورزشی. ۱۱- تشویق هیاتهای مذهبی جهت استفاده از ورزش به عنوان یک راه مناسب جذب جوانها. ۱۲- توجه به توسعه فضاهای ورزشی بانوان. ۱۳- استفاده بیشتر از ظرفیت فضاهای ورزشی دولتی برای ورزشکاران. ۱۴- اجرای طرحهای استعداد یابی ورزشی از مدارس و پایه های پایین تر همانند اکثر کشورهای موفق ورزشی در دنیا. ۱۵- چرخش پایه های برنامه ریزی از ورزش قهرمانی به ورزش همگانی، بمنظور پرورش و شناسایی استعدادهای ورزش قهرمانی از دل ورزش همگانی. ۱۶- تشکیل و تقویت مراکز علمی استعداد یابی ۱۷- محوریت یافتن ورزشهای بومی و محلی در روستاها و مناطق مختلف به عنوان عامل حفظ فرهنگ و رسوم ریشه دار در اقشار مختلف جامعه. ۱۸- انتقال تکنولوژیهای مرتبط با ورزشهای مختلف مانند تکنولوژی ساخت ابزارهای ورزشی ۱۹- طراحی سازوکار حمایت از تیمهای ورزشی استانی، در قالب تعهداتی مشخص بمنظور دست به دست نشدن تیمهای برتر استان در رشته های مختلف مانند فوتسال، والیبال، بسکتبال و ... در بین صاحبان کارخانجات بزرگ (که معمولا با هدف تقویت برند انجام میشود).

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها